За GE Healthcare

GE Healthcare предоставя трансформационни медицински технологии и услуги, които създават нова в грижата за пациента.

Обширните ни познания в областта на образната диагностика и информационните технологии, системите за наблюдение на пациентите, откриването на лекарства, технологиите за производство на биофармацевтични продукти, подобряването на производителността и услугите за подобряване на ефективността помагат на нашите клиенти да предоставят по-добра грижа на повече хора на по-ниска цена. Освен това си сътрудничим със здравните лидери, които се стремят да наложат глобалната промяна в политиката, необходима за успешното преминаване към устойчиви системи на здравеопазване.

Нашата визия за „healthymagination“ за бъдещето приканва света да се присъедини към нас в пътуването ни, тъй като непрекъснато развиваме иновации, насочени към намаляване на разходите, увеличаване на достъпа и подобряване на качеството в целия свят.

Със седалище във Великобритания, GE Healthcare е звено на General Electric Company (NYSE: GE). В световен мащаб служителите на GE Healthcare са ангажирани да обслужват професионалисти в областта на здравеопазването и техните пациенти в над 100 държави.


Повече информация