За GE Healthcare

GE Healthcare предоставя трансформационни медицински технологии и услуги, които създават нова в грижата за пациента.

Използвайки ефективно данни и анализи в областта на хардуера, софтуера и биотехнологиите, GE Healthcare е бизнесът на GE (NYSE: GE) за 19 милиарда долара.
Като водещ доставчик на медицинско диагностично оборудване с над 100-годишна история в бранша и повече от 50 000 служители в 100 страни, ние трансформираме здравеоопазването, като постигаме по-добри резултати за здравни заведения и пациенти.

Обширните ни познания в областта на образната диагностика и информационните технологии, системите за наблюдение на пациентите, откриването на лекарства, технологиите за производство на биофармацевтични продукти, подобряването на производителността и услугите за подобряване на ефективността помагат на нашите клиенти да предоставят по-добра грижа на повече хора на по-ниска цена. Освен това си сътрудничим със здравните лидери, които се стремят да наложат глобалната промяна в здравната политика, необходима за успешното преминаване към устойчиви системи на здравеопазване.

Джи И Хелткеър България ЕООД е оторизирана от GE Healthcare сервизна организация. Дружеството е учредено и регистрирано в Република България от месец март 2012 година и от тогава извършва самостоятелна търговска дейност.

От учредяването си до сега, организацията работи с повече от 200 публични и частни лечебни заведения.

Джи И Хелткеър България ЕООД притежава съответните лицензии, персонал и инструменти,  сервизни ключове  и специализиран софтуер да извършва сервизни дейности по прединсталация, инсталация, гаранционна и следгаранционна поддръжка, профилактично ремонтен и коригиращ труд, доставка на резервни части и принадлежности, да продава, доставя и инсталира хардуерни и/или софтуерни ъпгрейди на мeдицински изделия, производство на GE Healthcare от името на GE Healthcare в Република България.

Извършвани дейности:

  • демонтаж, монтаж/инсталация на образно-диагностична медицинска апаратура, производство на GE Healthcare /GEHC/ – МРТ, КТ, рентгенова, изотопна и ултразвукова
  • настройки и  калибровки на апаратурата, тестове за качество на образа съгласно изискванията на производителя
  • диагностика и ремонт, включително с отдалечен достъп /дистанционно/, доставка и замяна на резервни части
  • гаранционен и извънгаранционен сервиз

Технически възможности – В Отдел „Сервиз на Медицинска апаратура” работят висококвалифицирани специалисти, завършили специализирани обучения за сервизно обслужване на съответната апаратура в тренировъчните центрове на GE Healthcare.


Джи И Хелткеър България ЕООД е внедрила и прилага системи за управление на качеството, околната среда, безопасни и здравословни условия на труд и сигурност на информацията:

  • Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Международен стандарт ISO 9001:2008
  • Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Международен стандарт ISO 13485:2012
  • Система за управление на околната среда (СУСО), в съответствие с изискванията на Международен стандарт ISO 14001:2015
  • Система за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, в съответствие с изискванията на Международен стандарт BS OHSAS 18001:2007;
  • Система за управление сигурността на информацията, във връзка с предоставянето на свързаност с клиентите за дистанционно обслужване, която съответства на изискванията на стандарт ISO 27001:2013

Следвайте ни във Facebook, LinkedIn и Twitter или The Pulse за последните новини.


Повече информация